Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Culturales

Xadrez

Esta materia traballará partes do xadrez particularmente útiles “fóra dos taboleiros”, como por exemplo a toma de decisións premeditadas e razoadas, extrapolables do xadrez a calquera aspecto da súa vida.

1º e 2º de E.P. : luns e mércores de 13:30h a 14:30h

3º e 4º de E.P. : luns e mércores de 14:30h a 15:30h           

5º e 6º de E.P. : mércores de 15:30h a 16:30h