Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

E.S.O.

Educando na vida e para a vida

Metodoloxías activas

Educamos utilizando metodoloxías activas, centrámonos no alumnado, nas súas capacidades, nas súas competencias. Entendemos a aprendizaxe como un proceso no que o alumnado é o protagonista e un axente activo.  Pensa, reflexiona, ten a autonomía que lle permite “aprender a aprender”.

Acción titorial

O noso profesorado educa nun clima de acompañamento persoal e académico garantindo o desenvolvemento integral do alumnado, sendo el un suxeito activo e o profesor un guía no proceso.

A través da actividade titorial queremos favorecer o desenvolvemento no alumnado dunha sensibilidade que lles faga cidadáns conscientes e comprometidos co mundo que lles toca vivir.

Calidade Educativa

Buscamos a renovación continua, a reflexión sobre a práctica, a formación permanente dos educadores para garantir a calidade educativa. Na nosa práctica docente axudamos ao alumnado a desenvolver as súas capacidades facéndoo responsable da súa propia aprendizaxe. Promovemos a aprendizaxe activa e valores como o esforzo e a esixencia.

Plurilingüismo

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión da comunidade, por iso o noso centro aposta por unha ensinanza plurilingüe. As linguas son un patrimonio cultural e polo tanto serán, todas elas, obxecto de especial respecto, atención e estudo.

Nesta etapa desenvolveranse e asentaranse progresivamente as bases que faciliten a todo o alumnado unha adquisición e un desenvolvemento adecuados das competencias clave atendendo á súa diversidade, fomentando o seu desenvolvemento persoal e o crecemento integral.

A actividade educativa busca a integración das distintas experiencias de  aprendizaxes, favorecendo que o alumnado adquira a capacidade de aprender por si mesmo, fomentando o traballo colaborativo e en equipo.

Contacta con nós

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Actividades complementarias

Equipo docente

Blogs

Calendario e horarios

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 2
 • 20
 • 23
 • 24
 • 6
 • Antonias 1 2 10
 • Antonias 1 2 2 duda
 • Antonias 1 2 3
 • Antonias 1 2 9
 • Aspronaga 1
 • IMG-20211029-WA0008
 • IMG 8733
 • IMG 8741
 • IMG 8853
 • IMG 8885
 • IMG 9380
 • IMG 9390
 • IMG 9396
 • IMG 9410
 • IMG 9415
 • IMG 9427
 • IMG 9459
 • IMG 9566
 • IMG 9588
 • baloncesto 4
 • baloncesto 5 duda
 • carrera portada 276 291
 • equipo docente ESO
 • futbol 1 2 3
 • futbol 1 2 4
Inscrición Xornadas Portas Abertas