Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Actividades Extraescolares

Culturales

Máis información, picando na páxina do ANPA.

Teatro

Traballo das capacidades relacionadas coas artes escénicas para desenvolver creacións propias artísticas, tendo en conta a escenografía, combinando canto, interpretación e movemento e a creación de personaxes e guions, así como as ferramentas expresivas coas que sacar o máximo partido a unha posta en práctica colectiva de participación activa.

1º e 2º de E.P. : venres de 13:30h a 14:30h

3º e 4º de E.P. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h

5º e 6º de E.P. : martes e xoves de 14:30h a 15:30h

Pilates para familias

As clases consistirán en levar a cabo exercicios onde a finalidade é exercitar o corpo e a mente. A través da súa práctica se mellora a condición física e auméntase a capacidade de control e concentración. Con estas clases preténdese reforzar a musculatura e obter beneficios notables na mesma.

Familias 2: martes e xoves de 19:30h a 20:30h

Familias 3: martes e xoves de 20:30h a 21:30h

Xogos de lectura

Incentivo e iniciación á lectura a través da comprensión de pequenos relatos e xogos relacionados.

5º e 6º de E.I. : venres de 14:30h a 15:30h.

CRAFTS

Esta actividade baséase na combinación de narración de relatos para posteriormente elaborar unha manualidade relacionada coa historia contada previamente. Nesta clase introdúcense pequenos conceptos e vocabulario en inglés, ademáis de reforzar os conceptos xa adquiridos na aula.

5º e 6º de E.I. : luns e mércores de 13:30h a 14:30h

5º e 6º de E.I. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h

1º e 2º de E.P. : martes e xoves de 14:30h a 15:30h

Arte, pintura e debuxo

Actividade enfocada a que os alumnos aprendan arte dunha maneira práctica e divertida. A actividade divídese en tres partes: debuxo, pintura e historia da arte. Esta última realízase mediante contos que relacionan pintores ou escultores de todos os tempos con personaxes mitolóxicos, cidades e viaxes no tempo.

1º e 2º de E.P. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h

5º e 6º de E.P. : xoves de 15:30h a 17:00h

Ballet

A actividade basearase en exercicios que traballen aspectos da motricidade estática, estiramentos, o ioga e a danza (tanto a práctica adaptada aos espazos como ó coñecemento de diferentes tipos). Tamén trabállase a escoita activa de música clásica, as manualidades con distintos materiais para fomentar a creatividade, e realízanse actividades lúdicas para adaptar a materia ós dispares gustos do alumnado.

1º e 2º de E.P. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h 

5º de E.I. : martes e xoves de 14:30h a 15:30h

5º e 6º de E.P. : venres de 14:30h a 16:00h

6º de E.I. : luns e mércores de 14:30h a 15:30h

Taller de arquitectura

O obxectivo desta actividade é introducir aos nenos e nenas no mundo da arquitectura e no oficio do arquitecto/a, tanto na súa disciplina artística como no coñecemento do mundo.

Aprenderanse nocións básicas sobre materiais, xeometría, escala, vivenda e a contorna das cidades, co fin de debater e imaxinar o seu espazo ideal que, mediante debuxos e maquetas, irán construíndo.

5º e 6º de E.P. : martes de 14:30 a 15:30h

Danza e baile moderno

A través desta actividade búscase a desinhibición, así como a realización dun exercicio físico completo que propicie o control da nosa musculatura.

1º a 4º de E.P. : martes e xoves de 17:30h a 18:30h

1º a 4º de E.P. : venres de 14:30h a 15:30h              

5º e 6º de E.I. : luns e mércores de 17:30h a 18:30h

Pre-xadrez

5º e 6º de E.I. : martes e xoves de 13:40h a 14:30h

Arduino

Trátase dunha plataforma de electrónica "open-source" ou de código aberto cuxos principios son contar con software e hardware fáciles de usar. Con estas placas controladoras poderán asomarse ó mundo da robótica máis próximo ó ámbito profesional. Ademáis poderán levar a cabo proxectos de todo tipo, desde montaxes simples con sensores e motores, ata drons ou a domótica dunha casa.

 ESO e BACH : venres de 16:30h a 18:30h

 

Robótica STEAM

Esta actividade está directamente relacionada cos movementos maker, DIY (Do it Yourself) e cos ensinos STEAM (Science Technology, Engineering, Art, Mathematics), o Tinkering ou cacharreo, o desenvolvemento de proxectos baseados no constructivismo e o construccionismo, que pretende ser un medio para explorar, aprender, acceder ós coñecementos científicos por medio da interacción e fabricación de enxeños tecnolóxicos.

3º e 4º de E.P. : luns e mércores de 14:30h a 15:30h

Robótica e programación

Preténdese promover a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería, a programación e as matemáticas a través da iniciación con robots "Beebot" e "Wedo" e con grupos de iniciación e avanzado de Leigo "EV3", programando con scratch, tratando de fomentar os valores do traballo en equipo, a innovación e a creatividade.

3º e 4º E.P. : luns e mércores de 13:30h a 14:30h

Desde 5º E.P. a BACH: venres de 14:30h a 16:30h

Desde 5º E.P. a BACH: xoves de 15:30h a 17:30h

Pre-robótica

1º e 2º de E.P. : luns e mércores de 13:30h a 14:30h             

1º e 2º de E.P. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h

Xadrez

Esta materia traballará partes do xadrez particularmente útiles “fóra dos taboleiros”, como por exemplo a toma de decisións premeditadas e razoadas, extrapolables do xadrez a calquera aspecto da súa vida.

1º e 2º de E.P. : luns e mércores de 13:30h a 14:30h

3º e 4º de E.P. : luns e mércores de 14:30h a 15:30h           

5º e 6º de E.P. : mércores de 15:30h a 16:30h                     

 

Lista de libros Curso 2023-24