Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Culturales

Taller de arquitectura

O obxectivo desta actividade é introducir aos nenos e nenas no mundo da arquitectura e no oficio do arquitecto/a, tanto na súa disciplina artística como no coñecemento do mundo.

Aprenderanse nocións básicas sobre materiais, xeometría, escala, vivenda e a contorna das cidades, co fin de debater e imaxinar o seu espazo ideal que, mediante debuxos e maquetas, irán construíndo.

5º e 6º de E.P. : martes de 14:30 a 15:30h

Lista de libros Curso 2023-24