Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Culturales

Ballet

A actividade basearase en exercicios que traballen aspectos da motricidade estática, estiramentos, o ioga e a danza (tanto a práctica adaptada aos espazos como ó coñecemento de diferentes tipos). Tamén trabállase a escoita activa de música clásica, as manualidades con distintos materiais para fomentar a creatividade, e realízanse actividades lúdicas para adaptar a materia ós dispares gustos do alumnado.

1º e 2º de E.P. : martes e xoves de 13:30h a 14:30h 

5º de E.I. : martes e xoves de 14:30h a 15:30h

5º e 6º de E.P. : venres de 14:30h a 16:00h

6º de E.I. : luns e mércores de 14:30h a 15:30h