Ed.Inf.: Jorge Castillo.A Visión dunha obra

Imaxes da saída á Fundación Abanca dos alumnos de 3 anos a exposición: "Jorge Castillo.A Visión dunha obra".