Axudas libros de texto e fondo solidario

CONVOCATORIA AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR E PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

Ábrese o prazo para participar no fondo solidario de libros de texto e solicitar axudas para adquirir libros de texto e material escolar. O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2018. Están destinadas o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.

Os formularios poden recollerse en secretaría ou pode facerse telemáticame accedendo a aplicacación Fondolibros https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º, e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO

Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (necesidades específicas de apoio educativo – NEAE-)

Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

O alumnado matriculado nos cursos incluídos no proxecto educación dixital (E- DIXGAL) no curso 2018/19 (5º E 6º de EP e 1º e 2º ESO)están excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. No obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde.

Podedes leer aquí un resumo da convocatoria e instruccións básicas:

Instruccións

Extracto da Orde

Para consultar a Orde completa facer clic no seguinte enlace:

ORDE do 9 de maio de 2018