Bacharelato: Exames aval.

Pinchando nos seguintes enlaces podemos consultar os calendarios de exames finais da primeira avaliación para os diferentes cursos de Bacharelato:

- 1º Bacharelato

- 2º Bacharelato