Seguro escolar

Cubre todos os accidentes que o alumnado teña no Colexio ou nas actividades extraescolares organizadas polo propio Centro. Sempre que ocorra un accidente tedes que pedir un parte en Secretaria. O centro hospitalario  o que podedes levar os accidentados é o Hospital “Modelo”.

O seguro cóbrase no mes de febreiro.