Horario lectivo do centro

 

 1º de Ed. Infantil a 4º de Ed. Primaria

 

MAÑÁ (de luns a venres) TARDE (de luns a XOVES)

 

                                          ENTRADA          SAÍDA           ENTRADA            SAÍDA

     1º de Ed. Infantil         9:10 a 9:45 h.      12:50 h.       15:30 a 15:40 h.    17:15 h.

    2º e 3º Ed. Infantil       9:10 a 9:20 h.       13:00 h.       15:30 a 15:40 h.    17:20 h.

    1º e 2º Ed. Primaria     9:10 a 9:20 h.       13:05 h.       15:30 a 15:40 h.    17:25 h.

     3º e 4º Ed. Primaria      9:10 a 9:20 h.       13:10 h.       15:30 a 15:40 h.    17:30 h.  

 

5º, 6º de Ed. Primaria, E.S.O. e Bacharelato

 

MAÑÁ: De 8:30 h. a 14:10 h.

TARDE: De 15:40 h. a 17:20 h.

            - LUNS: E.S.O e Bacharelato

                     - MARTES: 5º e 6º de Ed. Primaria