Transporte Escolar

Xestionado na súa totalidade pola empresa Autocares Raposo para un reducido número de alumnos.

As cuotas mensuais do transporte escolar son:

4 viaxes / día 97€

3 viaxes / día 88€

2 viaxes / día 82€

1 viaxe / día 58€

 

Percorrido do autobús