Orientación

Funcións do departamento de orientación:

1.      As relacionadas coa inclusión e a diversidade.

2.      As relacionadas coa acción titorial.

3.      As relacionadas coa convivencia e educación en valores.

4.      As relacionadas co asesoramento e elaboración dos diversos plans do centro.

5.      As relacionadas coa orientación académica e laboral.

6.      As que potencien a comunicación entre as familias, o centro e os axentes externos.

 

 

Composición do departamento de orientación:

- Orientador: Félix Alfonso del Río González

- Psicóloga: Xandra Sixto da Silva

- Profesoras de pedagoxía terapéutica:

          Margarita Graña Iglesias

          Lucía Caruncho Alonso                     

- Mestra de audición e linguaxe: Mª Luz Suárez Bolaño

Contacto:

orientacion@ciamariacoruna.org