Madrugadores

Desde as 8:00 ás 9:10 horas da mañá o centro ábrese para acoller aos alumnos- as de Educación Infantil e Primaria que por motivos familiares ou de traballo da súa familia necesitan ser atendidos- as desde primeira hora.

   Madrugadores está enmarcado dentro do " Plan de apoio ás familias ".

   Este servizo pódese usar de maneira puntual ou asiduamente e é gratuito, nel realízanse actividades adaptadas ás diferntes idades dos nenos- as ( contos, xogos de psicomotricidade…).