Oferta Educativa

O Colexio Plurilingüe Compañía de María de A Coruña é un centro con tres liñas:

Niveis concertados e un aula de NEAE.

- E. Infantil:Segundo ciclo.

- E. Primaria.

- ESO.

Nivel non concertado:

Bacharelato.

É un centro plrurilingüe en toda a E. Primaria e na ESO e en todos os niveis.  O colexio ten tres profesores nativos para facilitar un maior desenvolvemento a nivel de comprensión e expresión oral en L. Inglesa.

            O Proxecto Educativo de centro conta cunha proposta evanxelizadora e unha acción titorial sólida que dende o acompañamento ao alumnado incide nunha formación académica de calidade.