Oferta Educativa

O Colexio Plurilingüe Compañía de María de A Coruña é un centro con tres liñas:

Niveis concertados e un aula de NEAE.

- Educación Infantil: Segundo ciclo.

- Educación Primaria.

- E.S.O.

Nivel non concertado: 

            - Bacharelato.

É un centro plurilingüe en todas as etapas e en todos os niveis.  O colexio ten tres profesores nativos para facilitar un maior desenvolvemento a nivel de comprensión e expresión oral en lingua inglesa.

            O Proxecto Educativo de centro conta cunha proposta evanxelizadora e unha acción titorial sólida que dende o acompañamento ao alumnado incide nunha formación académica de calidade.