Instalacións

O Colexio conta con tres aulas para cada grupo e aulas para desdoblamento dos grupos. As aulas de E. Infantil, E. Primaria, ESO e aula de NEAE teñen pizarra dixital. As de Bacharelato teñen canón e pizarra para proxectar. Ademáis diso, en 5º, 6º de E. Primaria e 1º e 2º de ESO cada alumno dispón dun ordenador. (Proxecto E- Dixgal) e en 3º e 4º de ESO o alumnado dispón dunha aula cun ordenador para cada dous- dúas alumnos-as.  

· Comedor.

· Bibliotecas (Infantil e xuvenil).

· Salón de Actos.

· Instalacións deportivas:

2 pavillóns cubertos, pistas.

 ·Parque de xogos infantís.

· Laboratorios:

Física, Química e Ciencias.

· Aulas específicas:

Aulas de Informática, Expresión Plástica, Tecnoloxía, Música e Idiomas.

· Aula de Sicomotricidade.

· Estudo de radio.

· Escola de Música.

· Aulas Abalar e E- Dixgal.

· Sala de Grupos Lestonnac.

· 2 aulas para o alumnado de NEAE.

· 1 aula de audición e Linguaxe.