BACH: Calendario Recuperacións

Picando aquípódese ver o calendario das recuperacións da segunda avaliación para o curso 1º de Bacharelato.