ESO: Calendario exames recuperación e materias pendentes

Picando aquí, podemos ver o calendario de exames de recuperación da primeira avaliación para a etapa da ESO no curso 2021/22.

Picando aquí, podemos ver o calendario de exames de recuperación de materias pendentes de cursos anteriores para a etapa da ESO no curso 2021/22.