Pluribach: " Lo que de verdad importa"

O alumnado de 1º de Bacherelato - Pluribach coñeceu a Chris Gardner no congreso " Lo que de verdad importa" no Palexco.

Parte da biografía de Chris Gardner foi o argumento do filme“The pursuit of happiness”, traballado  no proxecto cine na aula.