Bach.: Recuperacións avaliación e pendentes

Pinchando aquí, podemos consultar as datas de exames de recuperación da 1ª avaliación de 1º e 2º de Bacharelato, e as de materias pendentes.