Open Source HardWare Demonstratios

O pasado 9 de novembro, o alumnado do Colexio da actividade de Robótica Steam participou na feira de tecnoloxía Open Source Hardware Demonstratios da OSHWDem.

A feira tivo lugar na Sala Leonardo dá Vinci da DOMUS.