Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Etapas

Aulas específicas
Aulas específicas

O noso centro conta con dúas Aulas Específicas e unha aula de Audición e Linguaxe que traballan de xeito coordinado coas aulas ordinarias, co obxectivo...

Educación Primaria
Educación Primaria

A etapa de Educación Primaria consolida a aprendizaxe realizada en Eduación Infantil e presenta un marco amplo de competencias e...

Bacharelato
Bacharelato

O noso Colexio ofrece un amplo abanico de posibilidades en bacharelato: a través da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, e da Modalidade de...

E.S.O.
E.S.O.

Nesta etapa desenvolveranse e asentaranse progresivamente as bases que faciliten a todo o alumnado unha adquisición e un desenvolvemento adecuados das...