Anpa

Para unha mellor distribución das tarefas, están constituídas unas COMISIÓNS que atenden as distintas actividades que se van desenrolando ao longo do curso.
 
-          COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIAIS:
-          COMISIÓN DE CULTURA.
-          COMISIÓN DE DEPORTES.
-          COMISIÓN DE FORMACIÓN E COMUNICACIÓN.
 
Xunta Directiva:
 
-          Armas Angulo, Francisco.
-          Barallobre Cancela, M º Angeles.
-          Barbeito Núñez, Antonio.
-          Corrochano Corrochano, Antonio.
-          Doce García, M ª José.
-          Fernández Castro, Alejandro.
-          Fernández-Obanza Carro, Jaime.
-          García Cachafeiro, M ª Jesús.
-          García Eiroa, Bibiana.
-          Maceiras Lapido, Juan.
-          Ozores Wais, Pilar.
-          Solórzano Prieto, Paula.
-          Vílchez Díaz, M ª Paz.
-          Yanguas del Valle, Marta.
 
Presidenta: Sanchez de la Peña, Marina.