Transporte Escolar

Xestionado na súa totalidade pola empresa Autocares Raposo para un reducido número de alumnos.

A cuota do transporte escolar é de 82€/mes por 2 viaxes/día. Consultar na Secretaría para outras posibilidades.

 

Percorrido do autobús